Friday, April 2, 2010

Early Easter Eggs!

May nag send lang sa email ko nitong mga larawan na ito pero na-cutan ako sa pagkakaguhit ng mga mukha ng eggs! Advance Happy Easter!