Thursday, April 22, 2010

sa-POOL!

Adik na adik ako sa tubig at ako ay talagang nasisiyahan makakita ng water park o kaya naman swimming pools. Kani-kanina lang habang ako ay nag-blo-blog-walk ay napadpad ako sa isang site na may larawan ng pinakamalaking swimming pool. Sana ay mapasyalan ko ang lugar na ito!