Friday, October 7, 2011

Kapsulang Gala


Ang Larawang ito ay kalahok sa Saranggola Blog Awards 3


11 comments:

So.......Ansabeh???